En viktig spiker i kista

Nå er det bare å håpe på fortgang i papirarbeidet for ny kailøsning.

DEL

MeningerAt Noah og bedriftseier Bjørn Rune Gjelsten nå endelig har åpnet lommeboka for kjøp av fast grunn på sørsiden av Felleskjøpet, er en viktig spiker i kista for å fjerne den faste trafikken av store biler gjennom Holmestrand sentrum.

At bekreftelsen på kjøpet er etterlengtet viser blant annet en nyhetssak som sto i Jarlsberg for ganske nøyaktig ti år siden. I september 2008 uttalte avdøde politiker for By- og bygdelista, Arne Danny Taanevig, at det eneste alternativet som kunne være aktuelt for å få trafikken ut av sentrum var å etablere en kai for utskiping til Langøya ved Felleskjøpet.

LES OGSÅ: Holmestrand bys vel om Noah-kjøpet: – Dette er veldig bra 

Både før det, og særlig etter engasjementet til det tidligere lokalpartiet, har tungtrafikk i og gjennom sentrum vært en meget het potet. Debatten har rast, ikke minst på sosiale medier, uten all verden av seriøse forsøk på å løse floka med konkrete tiltak.

De to store hendelsene på E18, og ettervirkningene av disse, har heller ikke bidratt til å mildne kritikken mot trafikkproblemet. Både da Hanekleivtunnelen raste 1. juledag i 2006, og da Skjeggestadbrua måtte gi tapt 2. februar 2015, utløste hendelsene massiv trafikk gjennom Holmestrand, noe som ga folk gysne gufs fra 70-tallets kø, eksos og støyproblemer.

Debatten om ordinær biltrafikk, eller ikke, gjennom Holmestrandtunnelen, ga heller ikke nevneverdig ro i rekkene.

Nå kan den første viktige delen av en endelig løsning være på plass. For selv om tungtrafikken til Langøya gjennom årene gradvis har blitt redusert, er det fortsatt en betydelig mengde biler som om litt kan svinge av ved Felleskjøpet i stedet for å kjøre inn i sentrum.

LES OGSÅ: Noah har kjøpt industritomt på fastlandet: Vil flytte tungtransporten ut av sentrum så raskt som mulig 

«Nå fortjener sentrum å puste friere»

Og nå er det viktig, og om å gjøre, at kjøpet av tomt følges av handling. I denne saken bør kommunen minst sette norgesrekord i saksbehandlingstid. Det vil gi et kraftfullt signal til Noah om at det her ønskes effektivitet i bygging og flytting, og et kontant svar til utålmodige innbyggere, som har vært tvunget til å være tålmodige i mange år. Nå fortjener sentrum å puste friere.

Med kaivirksomheten i gang ved Felleskjøpet kan det viktigste tungtrafikk-tiltaket krysses av. Gradvis blir sentrumskvartalene, som er under ombygging ferdige. Bibliotekkvartalet og VA-arbeidet som foregår nå er først ut med snorklipping om noen uker.

800 meter ny fv. 900 vil bidra ytterligere til en bedre trafikkflyt, et løft for trafikkavviklingen har også heisen vært. En bedre parkeringsløsning og ny vei mellom Sjøskogen og Kleivan vil bidra ytterligere.

Det er mye bra på gang, men tungtrafikken er den største stygge ulven.

Artikkeltags