HOLMESTRAND: – Vi kan være i gang ganske umiddelbart, sier en av de interesserte kjøperne, Geir Dyrnæs. Onsdag 2. februar skal formannskapet ta stilling til saken. Rådmannen anbefaler at Olaussen og Dyrnæs får overta boligen for den symbolske summen én krone. Restverdien av huset er satt til 582.000 kroner, men utbedringsarbeider for over 2,5 millioner kroner må påregnes.

Dermed har kommunen valget mellom å koste på det fredede bygget selv, eller å la de interesserte kjøperne overta.

– Vi har hatt en god dialog med kommunen hele veien, men det blir spennende å se hva politikerne sier, sier Dyrnæs.

Idealisme

Han innrømmer at det ligger mye idealisme bak ønsket om å overta huset, som opprinnelig ble bygget i 1760. Senere er det påbygget i 1828 og utbedret i 1910.

Takstmannens rapport kan virke avskrekkende, og kostnadene ved å utbedre skadene store. Men Dyrnæs mener dette er overkommelig, forutsatt at man ser arbeidet over tid. Paret ser for seg en fem-årsplan. I første omgang skal det lages en leilighet i andre etasjen. Også utvendig opprustning skal prioriteres.

– Slik huset ligger nå, er den en hulltann i Kirkegaten. Huset er svært skjemmende for omgivelsene, sier Dyrnæs.

Huset ble fredet av Riksantikvaren i 2003. Det innebærer store restriksjoner på hva som kan gjøres.

– Vi må bo der på husets premisser. Men vi er enige i fredningsbestemmelsene, og ønsker å få huset opp og stå, sier han.

Ikke bytte noe

At bruken av huset må være litt kreativ, er han inneforstått med. I deler av første etasje er takhøyden 1,90. Selv måler han 1, 96 på strømpelesten.

– Hovedprinsippet vårt er at vi ikke skal bytte noe som helst, av de bygningsmaterialene som fortsatt kan brukes, sier han. Han håper å komme i kontakt med håndverkere som har kompetanse på fredede hus, og paret regner også med å yte en stor egeninnsats for å få huset beboelig. Av de mest alvorlige utfordringene er råte i bunnsviller og i deler av kledningen. Grunnen er blant annet mangelfull drenering og at Kirkegaten i mange år har ligget høyere enn grunnmuren, slik at vann har rent ned mot huset.