Vil rive Bjørkebo og bygge blokker og rekkehus

To boligblokker og rekkehus med til sammen 45–55 leiligheter, eller gjerne mer.