Høyre i Hof får over 50 prosent

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

- Dette er nesten for godt - skremmende bra. Slik var førstereaksjonen til Høyres ordførerkandidat i Hof, Ragnar Lindås, da han så resultatet av Jarlsbergs meningsmåling i Hof - Høyre får rent flertall og 50,3 prosent av stemmene.

DEL

HOF: Høyre gjorde også et byks ved forrige valg da partiet gikk opp til 44,2 prosent av stemmene. – At vi kan ha fortsatt videre til over halvparten av stemmene er ikke til å tro, sier Lindås. – Det er nesten uhørt bra, og jeg vil sterkt understreke at dette er en måling med feilmarginer, Vi må avvente til valget med å juble for mye, sier han.

Stort ansvar

– Det kan gå mot rent flertall for Høyre i Hof?

– I så fall blir det et stort ansvar.

-For stort?

-Nei, men sett fra mitt ståsted vil det være viktig å få med seg flest mulig slik at det blir utbredt enighet om det som skal bestemmes.

– Hvordan forklarer du Høyres sterke stilling i Hof?

Personavhengig

– Det er vanskelig å gi noe enkelt svar på. Vi gjorde det svært bra sist også, og det har nok noe med kandidatene å gjøre. De fleste av våre folk tar gjenvalg. Alle kjenner alle og vi må jo tro at folk synes at vi har gjort en god jobb. Jeg vet heller ikke om det har noe med avtroppende ordfører Olav Bjørnli å gjøre – at folk i bygda synes han og partiet har gjort en god jobb gjennom mange år. Uansett må vi ta slike tall som en tillitserklæring, sier Lindås, som også holder bråket i andre politiske leire i Hof som litt av årsaken til Høyres stilling.

Flere innbyggere

– Hvordan skal dere forvalte en slik tillit?

– Først og fremst må vi snu trenden, få vekst i folketallet og få folk til å flytte til Hof, få bygd flere hus og leiligheter, ruste opp sentrum og få teknisk etat oppe å gå. Det er en nøkkel til framgang.

Egen kommune

– Avtroppende ordfører vil legge ned Hof som selvstendig kommune?

– Det er ikke min mening, selv om Høyre sentralt også er inne på slike tanker. Er vi en utkant kan vi like godt styre oss selv, mener Lindås.

Ikke skremt

– Denne meningsmålingen må jo først og fremst glede Høyre. Jeg oppfatter tallene som at høyrebølgen rammer Hof for fullt, sier Aps førstekandidat, Berit Solbakken.

– Men egentlig er jeg ikke skremt. Ser vi på tallene har de rødgrønne partiene til sammen over 46 prosent. Siden 30 prosent ikke har bestemt seg og 11 prosent så langt enten ikke vil stemme eller ikke vil svare, vil valgkampen være viktig. Den har som kjent ikke startet foreløpig, sier Solbakken.

Personproblem?

- Senest ved stortingsvalget for to år siden fikk Ap i Hof 36 prosent av stemmene og Høyre 15,4 - har Ap i Hof et personproblem?

- Jeg vet ikke. Kanskje folk ikke har stor nok tro på oss? Med bakgrunn i slike tall ser jeg at vi har en jobb å gjøre. Det skal vi også gjøre, med omfattende direkte kontakt med velgerne. Jeg har en bestemt følelse av at mange av våre folk sitter hjemme ved kommunevalgene. Det kan ikke være mulig at over halvparten av folk i Hof er Høyre-velgere, mener Solbakken,

Viktig med samarbeid

– Hva vil Hof A-parti legge vekt på for å snu stemningen?

– Ved å fortelle om vår politikk, men samtidig vil jeg påstå at i en slik liten kommune er det viktig med utstrakt samarbeid over partigrensene om oppgavene. Vi ønsker Veset oppe å stå som et felles omsorgssenter, sørge for at vi fortsatt har gode barnehager og en god skole. Så må vi sammen med de frivillige – blant annet innen idretten -sørge for mer forebyggende arbeid, få til en kunstgressbane og en ballbinge og løypenettet bak skolen, sier Berit Solbakken.

FAKTA

Hvis det var valg i dag i Hof:

? Parti: Valg -07: Måling uke 23: Mandater:

? Arbeiderepartiet: 25,0 21,5 4 (4)

? Høyre: 44,2 50,3 9 (8)

? Senterpartiet: 19,6 17,4 3 (3)

? Sosialistisk Venstrep. 9,1 7,2 1 (2)

? Venstre: - 3,7 - (0)

? H

? H

? H

Artikkeltags