Her kan du snart bestemme bussrutene selv

Vestfold kollektivtrafikk ønsker å redusere bilbruken, og lanserer et pilotprosjekt som lar deg gå på og av bussen der du selv ønsker det.