HOLMESTRAND: I samarbeid med Holmestrand kommune og Statistisk Sentralbyrå har Jarlsberg funnet fram til at Eirik Njøten er Holmestrands innbygger nummer 10.000. Han kom til verden på Sykehuset i Vestfold 23. juni. Dermed er et viktig utviklingsmål for Holmestrand som by nådd.

Gratulasjon

Onsdag fikk Eirik Njøten og mor Siv Bente Njøten besøk av ordfører Alf Johan Svele. Ordføreren hadde med seg en skriftlig gratulasjon, blomster og gave fra kommunen. Svele synes det er grunn til å markere at kommunen opplever en stadig vekst i antallet innbyggere.

– Jeg tror at vi også i fortsettelsen vil oppleve en pen vekst i antallet innbyggere. Det blir spennende med det neste statsbudsjettet: Blir jernbaneutbyggingen gjennom Vestfold fulgt opp? Det vil få stor betydning for oss. Holmestrand kan få raskere vekst og kan bli et nytt Drammen hvis og når vi får en langt raskere reisevei inn til Oslo, sier Svele.

Hva med sentrum?

Siv Bente Njøten er innflytter til kommunen på femte året. Hun er opptatt av hvilke tilbud hun kan regne med i Holmestrand sentrum. Framdrift i boligprosjektene i sentrum, framtidig restaurant-tilbudet og nytt bibliotek er ting hun spør ordføreren om.

– Ny restaurant ligger inne i de utbyggingsplanene for sentrum som er lansert. Finanskrisen har ført til at bankene har vært nølende med å låne ut store summer i den seinere tid, men jeg håper inderlig at det vil la seg gjøre å komme over kneika, slik at den planlagte boligutviklingen kan komme i gang sier Svele.

Når det gjelder bibliotek-situasjonen har han få svar, annet enn at han medgir at dagens tilbud ikke er godt nok.

– Som mor med lite barn vil det være slitsomt å oppsøke byens bibliotek slik det framstår for øyeblikket, påpeker Njøten. Hun legger til at hun synes at Holmestrand er en trivelig by å bo i. Barnevern-pedagogen har allerede engasjert seg i foreningslivet i byen gjennom HIFs damelag i fotball. En pause i fotballen må riktignok påregnes i disse dager, i forbindelse med den nylige fødselen.

Ordfører Svele synes det er på sin plass å trekke fram kommunens unike beskaffenhet på en slik dag.

Det er moro å vise besøkere de store kontrastene i Holmestrand, fra den flotte kyststripa til det vakre innlandsområdet. Det er ikke bare fine ord når jeg gang på gang påpeker hvor flott denne kommunen er. Innflyttere bør ikke minst merke seg hvor mye mer man får for pengene ved kjøp av bolig her i kommunen, sammenlignet med mer Oslo-nære strøk, påpeker Svele.

– Dette vi arbeider for

Varaordfører Ingar Aas-Haug synes også det er grunn til å glede seg over at byen nå har nådd en viktig milepæl.

– Det er hyggelig at folk flytter hit og at innbyggerantallet vokser. Det er dette vi arbeider for. Nå blir det spennende å se hva som skjer i stortingsvalget. Det kan bli kommunesammenslåinger hvis opposisjonen får regjeringsmakt, sier han.