Betaler «lite» for kommunale veier

Av

I Holmestrand kommune er det 111 kilometer med kommunale veier. Målt per innbygger er utgiftene mindre enn «normalen».