Færre med høy utdannelse blant stemmeberettigede i Holmestrand

Av

Holmestrand kommune kommer noe svakt ut på SSBs måling av utdanningsnivå blant innbyggere med stemmerett.