Fornyet gang- og sykkelvei: – Hele strekningen fra Holmestrand til Helland skal utbedres

Syklister, gående og trillende får bedre bevegelses-betingelser mellom Mulvika og Helland.