Behov for en bedre Helland-avkjøring

Behovet for en ny og forbedret Helland-av og påkjøring blir synliggjort ved at stadig flere tunge lastebiler skaper trafikkfarlige situasjoner med usvinger som sperrer trafikk i to retninger.