NATO-ledelsens skip ankret opp ved Snekkestad

Av

En sjelden gjest har ankret opp i Holmestrand de siste dagene. Utenfor Snekkestad har NATO-ledelsens skip FGS Donau A516 ligget i påvente av nye ordre.