Fjellet over leilighetene i Bakken sikres

14. mai 2019, kl. 12:55

Gjerden Fjellsikring fra Svarstad har fått jobben med å bore inn nye sikringsbolter og reparere stålnettet etter raset som gikk 17. mars. Jobben har en kostnadsramme på drøye 200.000 kroner.