Samfunnsfag i praksis?

Det kan virke litt underlig at videregående elever skal få fravær ved å delta som frivillige på valgdagen, samtidig som det er et mål å gjøre ungdom samfunnsbevisste.

DEL

MeningerFraværsreglene i videregående opplæring innebærer at en elev, som hovedregel vil miste retten til vurdering i et fag, dersom hun eller han har mer enn ti prosent udokumentert, det vil si ugyldig, fravær i faget.

Reglene ble innført for å redusere skulk og udokumentert fravær, og for å motivere de videregående elevene til jevn innsats. Men i Vestfold motiverer ikke fraværsreglene til å gjøre en innsats ved kommune- og fylkestingsvalget mandag 9. september. Gjør en videregående elev en samfunnsnyttig innsats på selve valgdagen, havner han eller hun i fraværsprotokollen.

LES Alexander er hekta på politikk 

Valgansvarlig i Holmestrand kommune, Pernilla Tronrud, kan fortelle at 40-50 personer er behovet for å gjennomføre valget, holde oversikt og kontroll på valgdagen.

Hun skulle gjerne sett at flere ungdommer, ikke bare pensjonister og kommunalt ansatte, var en del av staben som sørger for et godt gjennomført lokalvalg ute i de ulike kretsene i Holmestrand, Hof og Sande. Men, neida, ingen elever fra videregående vil bli å se i valglokalene som funksjonærer, på grunn av faren som lurer.

Fraværsfaren for å være en del av den demokratiske prosessen et lokalvalg i september er, kan i juni året etter bety at en karakter ryker. Slik er det i Vestfold, men etter det Jarlsberg har kunne bringe på det rene, ikke i de øvrige fylkene i landet. Men i Vestfold er det slik, og det til tross for at det i unntakene i fylkets eget «rutinehefte» for faværsreglene er listet opp både «politisk arbeid» og «representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå», som grunner til å slippe å føre fravær.

LES Flaggheisingen ble SV-Gretes siste gjerning som Holmestrand-politiker 

«40-50 personer er behovet ved valget»

«Valgdeltakelse» i form av frivillig hjelp har sine klare paradokser.

Ved det siste stortingsvalget var det 815.000 av 3.765.000 stemmeberettigede i landet, som ikke benyttet seg av stemmeretten. Og hvem er det som utgjør den største gruppen blant hjemmesitterne? Jo, den største gruppen blant hjemmesitterne er menn med lav utdanning under 40 år, etterfulgt av menn under 40 år med videregående utdanning. Personer mellom 18 og 39 år som har grunnskole eller videregående skole, utgjør 23 prosent av de stemmeberettigede. Men blant hjemmesitterne utgjør de hele 40 prosent, en stor gruppe på 323.000 potensielle velgere.

Riktignok viser statistikken hos Statistisk Sentralbyrå (SSB) at 18-åringer er godt representert ved valgene, men allerede fra 19 år, og videre i 20-årene, synker interessen betraktelig.

LES Syv justisministere på knappe seks år – kan det bli den åttende? 

Stortinget senket stemmerettsalderen fra 20 til 18 år i 1978. Kanskje skal fylket senke kravene til fravær akkurat på denne viktige dagen for ungdom?

Artikkeltags