Mindre enn normalt til barnehager

Av

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Holmestrand kommune bruker mindre penger på barnehager, målt per innbygger, enn snittet i Norge. Men det har vært en økning de siste årene.