Frykter for fuglelivet i Mulvika: – Nå må vi passe på

En mulig tømmerhavn i Mulvika skremmer Benthe Håland Petersen. Hun er opptatt av at det rike fuglelivet i bukten må komme først. Området er i dag ikke vernet eller fredet.