Har store ambisjoner for gipsfabrikken – satser på snarlig utvidelse

– Vi vil utvide gipsfabrikken her på Nordre Foss med cirka 17 meter, sier innovasjonsdirektør Thomas Mørch i Norsk Gjenvinning.