2.591 foretak i Holmestrand

Av

I hele Norge har antall foretak økt med 1,5 prosent i løpet av fjoråret. Utviklingen i Holmestrand viser derimot en svak nedgang.