Et demokratisk problem?

Det skal bli interessant å se hvordan to kultuer og økende saksmengde vil påvirke de politiske møtene etter nyttår.

DEL

MeningerMed tett opptil fire timers kommunestyremøte, riktignok med en halvtimes informasjon først om Noahs kailøsning ved Felleskjøpet, blir det slitne hoder som skal ta viktige avgjørelser på vegne av fellesskapet.

Onsdag kveld besto hoveddokumentet av sakspapirer av 522 digitale sider, men med flere interpellasjoner, grunngitte spørsmål og annet var det totalt nærmere 600 sider politikerne helst skulle ha satt seg godt inn i for å kunne mene noe på vegne av seg selv, partiet og innbyggerne. Når møtet i tillegg er på kvelden, etter jobb og middag, blir dagen lang nok. Spesielt tøft er det for de minste partiene, som bare har én representant i kommunestyret, til å fronte et tosifret antall saker enten det gjelder regulering av arealer, helse, etikk, økonomi, idrettsarenaer eller det som også måtte dukke opp underveis i møtet.

LES Her ligger det an til en ny bydel: – Vi er blitt enige om at konflikten ikke skal hindre utviklingen (+)

Spesielt utholdende, og i kamphumør denne junikvelden var Miljøpartiet de grønnes eneste kommunestyrerepresentant, Espen W. Andresen. Han alene var et 20-talls ganger på talerstolen for innlegg, replikker og grunngitte spørsmål. Andresen skyter ofte fra hofta, mener noe om det meste og kan også sette administrasjonen og ordfører på plass når han finner det for godt.

Onsdag var han både godt forberedt og i storform, for som han sier: – Jeg er ikke redd for å si ifra, og jeg trenger trimmen opp og ned mellom plassen min og talerstolen, fleipet han i en av pausene.

«Jeg trenger trimmen til og fra talerstolen»

Tidligere var det åtte politiske møterunder i året, før det ble effektivisert og spart penger ved å gå ned til seks årlige møterunder. Og med digitalisering av sakspapirene betød det at «saksbunkene» til hvert møte bare ble mer omfattende, ved at hele høringsdokumenter, vedlegg, kart, skisser og annet nå også er vedlagt. Hvordan dette vil slå ut når to kommuner slås sammen ved nyttår er et betimelig spørsmål.

I Sande er saksmengden omtrent like stor, og der er det i tillegg tradisjon for å ha lange møter enten det er formannskap eller kommunestyre. I timesvis kan diskusjonene gå om de ulike temaene.

LES Ordningen ga sentrum flere hundre ekstra besøk hver måned – nå blir den trolig videreført (+)

Riktignok skal fra neste år mange overordnede områder og saker, som for eksempel økonomi slås sammen, men vi har ingen tro på at den kommunale forvaltningen og politiske behandlingen blir enklere, når 25.000 innbyggeres behov skal dekkes.

Småpartiene i en større kommune vil ikke få det lettere i en ny storkommune hvis saksmengden bare fortsetter å øke.

Da kan det bli et demokratisk problem at det blir vanskeligere å sette seg godt nok inn i alle sakene for å argumentere for sitt og sitt partis syn.

Artikkeltags