Det viktigste bør ikke være å tilfredsstille partifeller, velgere eller Imdi

Etter Jarlsbergs mening bør det foreligge en del svar på sentrale spørsmål, før tallet på mottak av flyktninger kan settes.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er viktig det Fremskrittspartiets Jørgen Elstad bringer på banen når han stiller spørsmål om kapasitet, muligheter og kompetanse rundt bosetting av flyktninger i Holmestrand i 2020.

Jarlsberg mener det kan være et godt utgangspunkt å stille de viktige spørsmålene, og at det er å begynne i feil ende dersom konklusjonene er et tall ut fra hvilket politisk ståsted man har.

LES Vil ikke ta inn noen flyktninger: – Kommuner med bedre råd må ta et større ansvar

Det kan bli like riktig eller feil, som Elin Gran Weggesrud (Ap) mener at tallet 18, som direktoratet legger til grunn, kan være greit, som at Elstad sier at ingen flyktninger bør bli bosatt i 2020. Tilfeldige tall som virker mer som politiske markeringer enn hva som er basert på kunnskap om hva den nye kommunen kan makte, og hva som kan gagne dem som eventuelt kommer. I dette spørsmålet bør ikke det viktigste være å tilfredsstille sine partifeller, velgere eller Imdi, men å undersøke på forhånd hva som kan fungere for dem som flytter til Holmestrand, Sande eller Hof.

Direktoratet sitter heller ikke med den kunnskapen, og flyktningene har ikke bedt om å få komme hit, de har ikke noe valg dersom de skal få en helt nødvendig og ny start i livet.

Før tallet fastsettes bør viktige spørsmål avklares. Som for eksempel om det er familier som kommer.

Hvor mange barn, hvilken alder? Enslige voksne? Enslige mindreårige? Hvilke land kommer de fra? Hva slags opplevelser har de med seg? Har de opplevd krig, drap og lemlestelser? Snakker de kun morsmål, eller har de lært seg engelsk i for eksempel flyktningleirer? Hva slags profesjonelt hjelpebehov er det sannsynlig at Holmestrand må stille opp med? Har kommunen nok fagfolk? Hva med oppfølgingsressurser? Hva kreves av boliger og oppfølging av det å bo? Og sikkert en rekke andre spørsmål om praktisk tilrettelegging og alt mulig annet.

LES Nå er det klart hvor mange flyktninger staten vil be Holmestrand ta imot i 2020: – Jeg synes vi skal ta vår del

Dessverre har historien vist at ikke alle bosettinger av flyktninger har vært forberedt slik de bør. Det har i tilfeller i altfor stor grad blitt frivillige eller naboens jobb å følge opp flyktningfamilier eller barn i det daglige, og Jarlsberg har tidligere skrevet om boforhold som ikke i nærheten har vært tilpasset funksjonsnivå eller familiestørrelse.

Slike feller bør være enkelt å unngå dersom antallet flyktninger i 2020 blir satt etter praktiske, økonomiske og faglige vurderinger for hva den nye kommunen kan makte å gi av hjelp til sine nye innbyggere.


Artikkeltags