Den «lille mann» i gata

Det er valg, og løftene flyr høyt, men det kan også være en mulighet til å få satt fokus på små og store saker.

DEL

MeningerNoen ganger er det store ting den lille «mann i gata» kan få gjort. For et par uker siden gikk flere naboer og foreldre med skolebarn og mindre barn i Ekebergveien ut i Jarlsberg, for å fortelle om frykt for barnas sikkerhet til og fra skolen og ellers i hverdagen.

Dette er et omvendt problem, enn vanlig, når det gjelder trafikken i Ekebergveien, der utfordringene ikke er at veien er for smal, svingete, humpete eller på noen måte for dårlig for vanlig trafikk, men at veien er for oversiktlig og god, slik at mange fristes til å tråkke litt for hardt på gasspedalen. Og det skjer altfor ofte, ifølge beboerne.

LES Justisminister Jøran Kallmyr (FrP) har hørt om farta i Ekebergveien: – Trygge skoleveier for barna er et rimelig krav 

Engasjementet har vært økende, og at det er både skolestart og valg er gode tidspunkter for å bli hørt på. En nabo med lang fartstid som beboer i veien, snakket om 50 år uten verken politikontroller, eller en kommune, som har evnet å sikre myke trafikanter med for eksempel et lovet fortau.

En annen nabo, en nyinnflytter, har hatt et glødende engasjement for trafikksikkerheten i veien i to år uten å få mer enn et skuldertrekk tilbake på henvendelser til kommunen. Enten det har vært oppgradering av eksisterende fartshumper, eller anlegging av nye for å dempe farten på en vei der 30 kilometer i timen er fartsgrensen. En fartsgrense som for øvrig gjelder i alle boligfelt.

«Med valg og skolestart er det mulig å bli hørt»

Med både skolestart og et forestående lokalvalg er det altså mulig å bli hørt når temaet er sikring av skoleveier og utsatte barn. Dermed er det ikke sagt at noe skjer. Det gjelder å stå på videre nå når «katta er sluppet ut av sekken». Når blitzlyset på valgkampen og de lokale kandidatene slukker etter 9. september, har fokuset lett for å blekne også på mange av de sakene som ble løftet fram som viktige og forpliktende.

LES Adrian har reist seg etter ulykken: – Dette er jo litt av gamet 

Fremskrittspartiet har latt seg engasjere i saken, og har frontet fem valgløfter og satsinger dersom de kommer i posisjon. FrP vil kartlegge behovene ved alle skoleveier i den nye kommunen, de vil bruke «sikker skolevei» som et kriterium for gratis skoleskyss, de vil samarbeide med politiet om kontroller på utvalgte skoleveier, øke utbyggingen av gang- og sykkelveier og sikre «drop-sonene» ved alle skolene.

Og om ikke dette var god nok respons på en gryende naboaksjon, så dukket også justisminister Jøran Kalmyr opp her om dagen, for å støtte lokalpartiet i en viktig sak for tryggere veier for skolebarn og andre.

God drahjelp for en naboaksjon vil vi si, så får både valget, løftene og tiden vise om det skal gå nye 50 år før noe skjer med sikkerheten i Ekebergveien.

LES Flere har fått dekkene sine skåret opp her: – Skummelt 

Artikkeltags