Holmestrand bruker lite på landbruksnæring

Av

Det er stor forskjell fra kommune til kommune når det kommer til hva som brukes av midler på landbruksbasert næringsutvikling. Holmestrand ligger godt etter.