Bosettingen på gårder stuper fortsatt

Av

Antall innbyggere på landbrukseiendommer synker med 20 hver eneste dag i Norge. Andelen går tilbake også i Holmestrand.