Holmestrand bruker relativt lite på kultur

Av

Totalt 2,9 prosent av Holmestrand kommunes utgifter går til kulturformål. Dette «kakestykket» er de samme som i Sande, men mindre enn snittet.