Grill og allsang hos Arne Olsen

Av

Arne Olsen inviterte hjem til sommermoro i Sommerroveien 5.