Statistikk fra Folkehelseinstituttet: Mer åpenhet om selvmord

Av

De siste ti årene har det vært 25 selvmord blant innbyggere i nåværende Holmestrand kommune. I tiden etter Ari Behns bortgang har vi sett en større åpenhet rundt selvmord og psykisk helse, noe som av mange beskrives som positivt.