Helseutgiftene i Holmestrand og Hof har økt med 30 prosent de siste fire årene

Av

Av alle utgifter en kommune har, så går mer enn hver tredje krone til helse og omsorg. Holmestrand er langt nede på listen over dem som bruker mest per innbygger.