Åpner for selvhugst ved Tvillingbru

Den nye turveien gror igjen mellom Tvillingbru og Sjøskogen. Tore Mønster Nielsen gir grønt lys for private som ønsker å hogge ved i området.