Gratis undersøkelse ved forgiftning

Veterinærinstituttet vil undersøke et utvalg katter og hunder gratis ved mistanke om forgiftning med alfakloralose