Jarlsberg stilte 25 spørsmål til kommunens chatbot, Juno: Juno fikk 14 riktige svar

Jarlsberg satte kommunens nye digitale hjelper Juno på prøve. 25 spørsmål av variert karakter fra ulike områder av kommunen fikk Juno å bryne seg på 13. januar.