Gå til sidens hovedinnhold

Holmestrand stasjon inn i fjellet?

Artikkelen er over 12 år gammel

De gamle tankene om å legge Holmestrand stasjon inn i fjellet er aktualisert etter framlegget av Nasjonal Transportplan. - Utbyggingsavdelingen skal lage alternative planer for trasèen, bekrefter sjefsingeniør Erik Schüller i Jernbaneverket.

Å legge en ny Holmestrand stasjon inn i fjellet ble vurdert så sent som på slutten av 90-tallet, men planene ble den gangen forkastet. Nå kommer de tilbake med full styrke, og Jernbaneverket har fått i oppdrag fra departementet å vurdere muligheten på ny.


Flere fordeler

Sjefsingeniør Erik Schüller ved plandivisjonen for regional utvikling i Jernbaneverket sitter ikke på detaljene i dag, men ser flere fordeler med et alternativ til dagens reguleringsplan. En reguleringsplan som politikerne i Holmestrand er forventet å gi sin tilslutning til 1. og 2. april. At spørsmålet om et nytt stasjonsområde inne i fjellet kommer opp nå har utgangspunkt i et ønske regjeringen har presentert i Nasjonal Transportplan om vurderinger i forhold til en framtidig høyhastighetsbane. For å kunne holde en fart på 250 kilometer i timen på passerende tog blir kurven i den planlagte nye dobbeltsportrasèen for krapp. Et stasjonsområde for en høyhastighetsbane vil også kreve fire spor - ikke to slik planen i dag legger opp til.


Bygger sammenhengende

- Dette vil være en vurdering av et alternativ som går parallelt med eksisterende planlegging, og som ikke skal forsinke prosessen og byggestart Holm-Holmestrand. Planleggingen som er i gang fortsetter med uforminsket styrke, sier Schüller.

Blir det aktuelt å flytte trasèen inn i fjellet virker det rimelig klart at hele parsellen mellom Holm og Nykirke må bygges sammenhengende. Det vil også gi noen helt andre løsninger hva beredskapsvei angår og de konfliktene som har blitt avdekket rundt Holmestrand kirke vil forsvinne når det gjelder nærheten til et nytt dobbeltspor.


600 meter inn i fjellet

- Hvilke kostnader snakkes det om ved dette alternativet?

- Kostnadsmessig vil ikke jeg si noe nå om et slikt alternativ, men det vil på en måte bli enklere å bygge fordi verken den eksisterende tunnelen eller dagens stasjonsområde trenger å bli så mye berørt i byggeperioden. Å slippe å drive anleggsarbeid med trasèn i det eksisterende stasjonsområdet er en fordel, sier han.

- Også i forhold til rassikring kan en slik løsning bli noe enklere. Samtidig er det en svær jobb som da må gjøres inne i fjellet. En kan sammenligne det litt med hvordan inngangspartiet og deler av det innvendige er ved Nationalteateret stasjon i Oslo, legger han til.

Slik reguleringsplanen legger opp til er det 600 meter dagsone ved Holmestrand stasjon. En høyhastighetsbane vil kreve en langt bredere trasè ved at de to midterste sporene skal være for passerende trafikk, mens de to ytterste skal ligge inntil perronger.

- Hva er tidsperspektivet for planene?

- Det kan jeg heller ikke si noe om. Det får heller utbyggingsavdelingen ved Ole Konttorp og Stine I. Undrum svare på, sier han.

- Vil det måtte bli en helt ny reguleringsplan i tilfelle planene får tilslutning?

- Dette blir i tilfelle en diskusjon blant annet med kommunen, men det vil i såfall bare være deler av planene som blir endret, sier Schüller.


Oppstartmøte fredag

Utbyggingssjef Ole Konttorp I jernbaneverket kan opplyse om at det vil bli et oppstartmøte med faginstansene førstkommende fredag med involverte parter som blant andre Statens vegvesen, fylkeskommunen, Fylkesmannen i Vestfold og Holmestrand kommune.

- Vi begynner nå å legge en plan, og satser på å ha den klar til forventet byggestart Holm-Holmestrand januar 2010. Dette er oppdraget vi er gitt av Samferdselsdepartementet i forhold til den nylig framlagte transportplanen, sier Konttorp.

Han ser også de samme fordelene som kollega Erik Schüller, men vil ikke spekulere i kostnader nå.


Prisen den samme?

- Ettersom det også er kostnader å spare ved å endre planene, vil jeg anslå totalprisen omtrent som den samme. Det er utgifter vi slipper, og jeg vil tro mange i Holmestrand vil være lettet over en slik løsning ettersom Holmestrandstunnelen da vil kunne forbli som i dag, sier han.

Også problematikken rundt kirken kan være løst.

- Vi har ansett våre tiltak som sikre rundt kirken, men det er en engstelse knyttet til anleggsarbeidet, og med en ny løsning kan restaureringsarbeid og annet fortsette som tenkt der.

Konttorp ber kommunens politikere nå forholde seg til den reguleringsplanen som foreligger, for blir det en endring ved stasjonsområdet, vil dette trolig bli en reguleringsendring - riktignok en forholdsvis stor endring - til de planene som foreligger i dag.

Ledelsen i Holmestrand kommune ble informert om den nye utviklingen i jernbanesaken allerede samme dag som Nasjonal transportplan ble lagt fram for offentligheten - sist fredag.


Vertikalforbindelsen aktuell

I programforslaget til ny kommuneplan 2010-2022 er det under “Byport nord” lagt vekt på potensialet rundt stasjonen og nord for hotellet. En vertikalforbindelse mellom stasjonen og fjellet er tatt opp igjen her. Med ny trasè inne i fjellet åpner det seg nye muligheter til å tenke nytt.