(Tønsbergs Blad)

Dette liker Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) svært dårlig. I en pressemelding gir forbundet uttrykk for at regjeringens fortsatte reduksjoner i kriminalomsorgens rammer, ifølge dem, ikke fremmer trygghet i hverdagen, men skaper usikkerhet.

Budsjettforslaget fra regjeringen er imidlertid optimistisk: Norge vil ha behov for langt færre soningsplasser fremover.

– Nei og nei

Derfor kan ni fengsler med i alt nærmere tre hundre soningsplasser, komme til å bli lagt ned allerede neste år. To av dem er i Vestfold: Nordre Vestfold fengsel i Hof, med 109 plasser for menn, og Søndre Vestfold fengsel i Sandefjord, med 13 plasser for kvinner.

– Kan vi nå være så sikre på at behovet for soningsplasser blir mindre? Er vi trygge på at dette er et klokt trekk, spør NNF og svarer like godt selv: «nei» og «nei».

NFF mener dette verken er grundig gjennomtenkt eller godt begrunnet.

LES OGSÅ: Kvinnefengselet legges ned

– Overoptimisme

–«Overkapasitet» er regjeringens begrunnelse for å nedlegge sju fengsler med lavere sikringsnivå. «Overoptimisme» er vår kommentar. NFF bestrider matematikken og utfordrer politikken bak forslaget.

– Hvis kriminaliteten går ned; hvis flere får kortere dommer; hvis flere kan sone mer av tida med fotlenke – og dette holder seg år etter år, ja da kan vi ende opp med å trenge færre soningsplasser enn vi har i dag. Men vi er ikke der ennå, men NFF.

NFFer tilhenger av soning med såkalt elektronisk kontroll, såkalt «fotlenke».

– Men forbundets medlemmer i fengslenes førstelinje melder at slik soning slett ikke er egnet for alle. Derfor trengs fortsatt dagens soningsplasser – som de ved Hof. Og, ikke minst, de ved kvinneavdelingen i Sandefjord. Kvinner har krav på tilrettelagt soning, men det er mangel på slike plasser som de i Sandefjord. Derfor er det fortsatt en uholdbar lang soningskø for kvinner, mener NFF.

LES OGSÅ: Til neste år blir dette enda dyrere