Studie: Du bør ikke sove med vinduet åpent

Kan være skadelig.