- Jeg ble veldig skuffet over mangel på reaksjon i kommunen fra jeg la fram planer om et storstilt bibliotek i september 2006, sier Hans Narverud. Han har igjen kommet med sitt forslag, noe revidert, men med alt klart for rehabilitering av bygget.

Godt over 1000 kvadratmeter

- Hvorfor fikk du ikke gehør for dine planer forrige gang du la dem fram?

- De to hovedargumentene den daværende rådmannen, Arne Lunde, brukte - var at bygningen ikke lå sentrumsnært, og det var for lite areale. Det med arealet skjønner jeg ikke, for det er 480 kvadratmeter i hver av de to hovedetasjene, pluss arealer i tredje etasje og ved utbyggene på midten av bygget og i sørenden. Totalt dreier dette seg om over 1000 kvadratmeter, sier en skuffet Narverud.

- Er det den samme ideen du nå kommer med?

- Den er endret noe, men hovedideen er den samme. Hvorfor si at toget er gått når vi har dette bygget? spør Narverud.

Dette kan bli en samlokalisering med et tjenestetilbud ut til folket, noe vi kan være stolte av her i byen, sier Narverud entusiastisk. - Dette er jo bare mitt forslag som helt klart må tilpasses brukerne i samarbeid med kommunen, fortsetter han.

Skuffet

- Nå har det gått snart 10 år siden bibliotekstarten i Kullboden, og jeg synes befolkningen fortjener et bedre tilbud. Jeg har lagt fram mulighetene til et kjempebra bibliotek, det er bare å gripe sjansen. Positive tilbakemeldinger fra folk har det vært i massevis, men jeg er som sagt veldig skuffet over reaksjonene i kommunen, sier Narverud.

- Hvordan tenker du at kommunen skal overta bygget?

- Jeg skal gjøre alt ferdig med nøkkelen i døra, alt klart til å flytte inn og deretter betale husleie. Da vi klargjorde det nyeste kontorbygget til Hydro, brukte vi bare fire måneder på rehabiliteringen. Vi startet 1. august og var ferdig 1. desember. Dette bygget fra 1942 kan jeg klare å gjøre ferdig til innflytting med en byggetid på seks måneder, sier Narverud og viser fram planene.

Prosjekt «Møteplassen – Holmestrand Bibliotek»

I samlokaliseringen foreslår han at Nord-Jarlsbergmuseene, Kulturetaten og Holmestrand bibliotek kan være under samme tak, og kanskje også et servicetorg.

Han ser for seg «Gamlekara» med fast plass i kafeen hvor de diskuterer Holmestrands industrihistorie, politikk, nye bygg og historie. Så er det «Bibliotekbarna» som er på besøk fra en av skolene eller barnehagene. «Skoleelevene» som arbeider med prosjekter. «Studentene» med hjemmedag og fordypning i mediefaget, og oppkoblet direkte mot høyskolens nettserver. Så er det «Datanerden» som sitter avslappet og surfer på nettet. Og sist, men ikke minst, «Avisdamene» som kommer innom på formiddagen for å lese ferske aviser fra hele landet.

Mens vi venter

- Det finnes masse bilder fra Hydro, og disse er på Fylkesarkivet nå. Vi kunne fått til et bildearkiv her i samarbeid med Hydromuseet. Skolene kan benytte mye av arealet, og det er ønskelig å benytte parken mellom Døveskolen og dette bygget som en grønn lunge. Døveskolen er interessert i å gjøre noe med parken, og da hadde dette vært en flott anledning, sier Narverud.

- Det finnes masse alternativer for å få til et levende bygg. Tenk bare på hvor populært det er med slektsforskning for tiden, og her har vi muligheten til å lage fine grupperom i toppetasjen, og også en kombinasjon med bystyresal, noe kommunen virkelig har behov for. I tillegg er det 96 parkeringsplasser bak bygget, forteller Narverud ivrig.

- Har du noe håp om at Holmestrand kommune vil gå for dine planer nå?

- Vi har jo en ny rådmann og ny ordfører som ikke har sett disse planene før. Torsdag var jeg i et møte med ordføreren i håp om at planene mine kunne tas med i formannskapsmøtet. Hvis alternativet er å vente på nye bygg, så kan kanskje dette bygget være et alternativ mens vi venter, sier en optimistisk Narverud.