Lørdag kan det bli trangt foran Kullboden

Det ligger an til dobbelt så mange salgsboder som forrige gang.