HOF/ ØVRE EIKER: En rekke foreninger fra området rundt Eikeren har klaget på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjon om uttak av vann fra Eikeren. Øvre Eiker Energi AS, eid av Øvre Eiker kommune, var søkeren av konsesjonen som ble innvilget 7. oktober. Klagen er sendt til Olje- og energidepartementet, som skal ta stilling til saken.

Blant klagerne er også Stiftelsen Gamle Eidsfos, Eidsfoss småbåtutvalg – sammen med blant andre Norges ornitologiske forening, Eikernvassdragets Interessentlag og Eikern Turisttrafikk.

Lav vannstand

Klagerne er spesielt bekymret for vannstanden i Vestfosselva med et vannuttak på 600 liter i sekundet. Vannforskningsinstituttet NIVA har gjennomført en beregning på hva et så stort uttak vil medføre. De har kommet fram til at Vestfosselva i et normalår vil ha 81 døgn – hvorav 63 i sommermånedene - med minstevannføring. Dagens situasjon er 42 døgn med minstevannføring, hvorav 26 i sommermånedene.

Klagerne frykter at elva vil være tilnærmet tørr i store deler av sommeren og mener at konsesjonsholder må sørge for at elva ikke gror igjen.

Vil ha restriksjoner

Øvre Eiker Energi AS har fra før tillatelse til å drive kraftproduksjon med vann som tas ut fra Eikeren. Det er derfor dette selskapet som har søkt om konsesjon for økt vannuttak, for levering videre til VIV og vannverket til Øvre Eiker. Glitrevannverket fikk ikke konsesjon for uttak av vann da NVE behandlet søknaden.

Eikernvassdragets Interessentlag (EVI) har vært aktiv i diskusjonen rundt uttak av Eikeren-vann.

– EVI er av den oppfatning av at det tillatte uttak av vann fra Eikeren er mer enn hva Eikeren kan tåle, tilføyer EVI i klagen. Interessentlaget mener det derfor må uttrykkes i klartekst at Glitrevannverket ikke skal kunne ta vann fra Eikeren og at bare de områdene som hører til under VIVs forsyningsområder skal få Eikeren-vann. Dessuten at vannet skal gå til drikkevann og ikke for eksempel til jordvanning (unntatt rettighetshavere langs vassdraget) eller kommersiell utnyttelse.

Dersom klagerne får medhold, vil det føre til at VIVs vannuttak må reduseres eller stoppes i tørkeperioder med lite vann. I så fall må vannverket øke uttaket fra Farrisvannet.

Tillit til vurderinger

– Jeg har full tillit til de vurderingene som vassdragsmyndighetene har gjort, sier ordfører i Øvre Eiker, Anders Werp. Han synes likevel det er uproblematisk å forholde seg til klagen.

– Det er en helt klar demokratisk rett som foreningene har benyttet seg av, mener han.

Som eier av Øvre Eiker Energi AS har kommunen en interesse i at konsesjonen blir godkjent.

Tidligere diskusjoner rundt fordeling av vannet mellom Vestfold og Buskerud synes nå å være lagt døde.

– Det er helt klart at Vestfold har behov for en vannkilde til. Øvre Eiker Energi må skjøtte sine egne interesser, sier Werp, som konstaterer at vannforsyningen til Øvre Eikers innbyggere er sikret. Glitrevannverket som forsyner store deler av Drammens-området få imidlertid ikke hente vann fra Eikeren.