Gir utbygger det glatte lag: – Han manipulerer naboer, rådmann og politikere

SJENERES: Terje Svanevik ser ikke fram til at uteplassen hans skal få innsyn fra 16 balkonger i opp til treetasjes høyde på tomta i bakgrunnen.

SJENERES: Terje Svanevik ser ikke fram til at uteplassen hans skal få innsyn fra 16 balkonger i opp til treetasjes høyde på tomta i bakgrunnen. Foto:

– Er det bare å gå høyt ut i første omgang for så å få gjennomslag for det man egentlig har planlagt i utgangspunktet, spør nærmeste nabo.

DEL

HOLMESTRAND: De omstridte fortettingsplanene i Hvittingfossveien 92 er ute på høring fram til 7. august. Naboene Terje og Sonja Svanevik i nummer 90 er blant dem som har sendt høringsuttalelse – de har sågar sendt to, da de også har signert på et fellesskriv med seks andre naboer.

Svanevik-paret og naboene for øvrig er stadig sterkt kritiske til planene, som gikk enstemmig gjennom utvalget for regulering og kommunalteknikk 30. mai (se faktaramme).

– I planbeskrivelsen fra utbygger hevdes det at det nye forslaget er redusert og tilpasset innspillene som er kommet fra naboene. Dette er en påstand som ikke kan stå uimotsagt, skriver de i uttalelsen.

LES OGSÅ: Trosset naboens protester mot dette – nå kan du si din mening

– Manipulering

De viser til at prosjektet har endret seg fra tre blokker med 20 boenheter, via to blokker med 20 enheter før det nå ender opp tilbake på tre blokker, men nå med 16 leiligheter. Samtidig hevder de at det ble presisert ved den opprinnelige førstegangsbehandlingen at det ikke skulle bygges blokker på området, men eneboliger og rekkehus.

Den behandlingen kom etter at over 200 hadde skrevet under på en protest mot nettopp blokker i villastrøket.

– Dette er etter vår oppfatning manipulering både av naboer, administrasjon og politikere. Vi spør oss: Er det bare å gå høyt ut i første omgang for så å få gjennomslag for det man egentlig har planlagt i utgangspunktet, skriver de.

(Saken fortsetter under faktarammen og bildet)

FAKTA: Fortetting i Hvittingfossveien 92

  • Grunneier i Hvittingfossveien 92 ønsker å rive to eksisterende bolighus og erstatte dem med 20 nye leiligheter i totalt fire bygg. Eiendommen er på 5,3 dekar.
  • Tre av byggene skal få tre etasjer og plasseres ut mot Hvittingfossveien. Det fjerde bygget skal erstatte det som i dag er lager / garasje ut mot Fagerliveien.
  • De opprinnelige planene møtte sterke naboprotester, og ble forkastet i førstegangsbehandling i november 2017. 30. mai ble imidlertid justerte planer enstemmig sendt ut på høring av Utvalget for regulering og kommunalteknikk.
  • Planene ble sluttbehandlet politisk i november og desember 2018.

LES OGSÅ: – Dette blir en voldtekt av området

– Mister fire timer kveldssol

Ekteparet er heller ikke fornøyd med rådmannens påstand om at sol- og skyggevirkningene blir «moderate» for deres eiendom, som ligger cirka en etasje nedenfor byggetomta.

– I dag har vi lys og kveldssol fram til klokken 21 på sommeren og noe kortere på vår og høst. Etter det nye forslaget stenges lys og sol ute fra klokken 17 – det er ikke en moderat endring og er ikke akseptabelt. Vi har inngangsparti og forsiden av huset mot vest, og det er der vi tilbringer ettermiddager og kvelder mesteparten av året, forklarer paret.

(Saken fortsetter under diagrammet)

 

Foreslår rekkehus

De er videre ikke fornøyde med at 16 nye naboer ifølge forslaget vil få verandaer vendt ut mot deres uteområde. De er også bekymret for trafikksituasjonen og kritiserer planene om en 2,5 meter høy støyskjerm ut mot veien.

– Vi tror at både vi og kommende beboere i Hvittingfossveien 92 vil være tjent med en løsning med rekkehus på maksimalt to etasjer. På den måten blir både våre og de nye naboenes interesser best ivaretatt. Vår familie, som har bodd i dette huset siden 1938, har hele tiden satt pris på å være en del av en rolig villabebyggelse. Vi er tredje generasjon i dette huset, og vi ønsker å få fortsette å bo i et villastrøk uten å ha ruvende blokker som nærmeste nabo, konkluderer de.

LES OGSÅ: Tross sterke naboprotester har dette fortettingsprosjektet fått grønt lys

I vedtaket fra november i fjor heter det at planene avvises blant annet fordi boligtypen ikke er godt nok tilpasset omgivelsene, men noen bestemt boligtype nevnes ikke. Torstein Sagen (H) uttalte imidlertid at blokkbebyggelsen ikke passet inn i strøket. I den nye behandlingen seks måneder senere uttalte hans partifelle Thorleif Jacobsen imidlertid at det omarbeidede forslaget nå var «innenfor det akseptable».

Forslagsstiller selv, grunneier Tom Gunnerud, har ifølge Svanevik aldri selv diskutert planene med naboer.

– Ikke blokker

Gunnerud ønsker ikke å kommentere saken.

– Hva naboene mener, får stå for deres regning. De får sende sine uttalelser, så gjør jeg det jeg kan, også er det opp til en tredjepart (Holmestrand kommune, journ.anm.) å bestemme hva det blir til slutt, sier Gunnerud.

– Hvorfor vil du fortsatt bygge blokker, når det var store protester mot dette?

– Jeg aksepterer ikke spørsmålet ditt – dette er ikke blokker. Men nå vil jeg ikke svare på flere spørsmål fra avisa om denne saken, avslutter Gunnerud.

LES OGSÅ: – Har et utmerket forhold til naboene

– Ikke manipulert

Høyre-politiker Thorleif Jacobsen avviser overfor Jarlsberg at han har følt seg manipulert av utbygger i denne saken.

– Nei, i denne saken har jeg satt meg nøyer inn i planer og tegninger og vært på befaring i området, og jeg føler absolutt at jeg som politiker har kunnet mene hva jeg vil om prosjektet. Det hender jo at vi får planforslag på bordet som vi ønsker skal reduseres, men at dette skal være en taktikk fra utbygger for å forlede oss, er noe jeg vil ta avstand fra, sier Jacobsen.

– Dere avviste blokker i november i fjor, men ga grønt lys til et justert prosjekt med blokker i mai i år. Hvorfor ble det slik?

– Jeg kjenner ikke den eksakte definisjonen på en blokk, men jeg stiller spørsmål ved om disse vil ligge innenfor. Her er det snakk om to etasjer med en inntrukket tredjeetasje. Så kunne det sikkert vært løst med en annen boligtype også, men det er dette forslaget vi har fått på bordet. Med tanke på beliggenheten, mener jeg dette er et akseptabelt prosjekt. Samtidig har jeg all mulig forståelse for at naboer vil oppleve en slik sak på en annen måte, sier Jacobsen.

Artikkeltags