Stor øvelse denne uka – Heimevernet vil sjekke at rutinene fungerer

De neste dagene kan du oppleve økt militær tilstedeværelse noen steder i Vestfold.