- Vi venter med å ta stilling til et nytt bibliotek - til en kulturplan foreligger i løpet av våren, og til utarbeidelsen av økonomiplanen for de neste fire årene er vedtatt i juni, endte debatten med i bystyret.

Saken ble debattert onsdag, etter at Arbeiderpartiet ved Ingar Aas-Haug og Gerd Monsen kom med en interpellasjon, om å se på mulighetene for et framtidig bibliotek i tredjeetasjen i Hydros bygg, der også aluminiumsmuseet ligger.

Narverud med planer

For et par uker siden relanserte Hans Narverud sine planer for et nytt bibliotek i Holmestrand etter å ha vært skuffet over manglende gehør fra kommunen i 2006.

- Hovedidèen er den samme som sist, med noen endringer, sier Hans Narverud om planene for det gamle kontorbygget til Nordisk (Hydro). Her kan det frigjøres 1.000 kvadratmeter i tre etasjer.

Planer på Gjestentomta

Arkitekt Ole Møystad lanserer et nytt bibliotek på Bache Gabrielsens plass. Skisser for en helt ny bygning, der hvor Gjesten Kro brant ned, er utformet av arkitekt Møystad. Han mener beliggenheten er både sentral, og at et bibliotek her vil kunne fylle mange funksjoner.

- Jeg håper at kommunen vil ta innover seg at et sentralt kulturbygg vil kunne være et lokomotiv i byutviklingen. Det vil også koste noen offentlige kroner, men en kulturinstitusjon med for eksempel kino og bibliotek, vil gi utviklingen et skikkelig løft, mener Møystad. Den tenkte beliggenheten på Bache Gabrielsens plass betegner han som en lokalisering med historisk og kulturell sus over.

Arkitekt Ole Møystad kaller seg veteran i bibliotekplanlegging etter å ha vært tett på ulike forslag i årevis. Han, som mange andre, gir uttrykk for at det kanskje er tiden for å realisere et bibliotekbygg.

Utbygger på Gjesten-tomta er Gjert Henriksen i selskapet Thor Dahls gate 23 AS.

Eiendomselskabet har planer

Planer for nytt bibliotek har også Jarlsberg Eiendomselskab AS. Ikke så langt unna Gjesten-tomta, i andre og tredje etasje av Nordeabygget, ser eiendomsselkapet for seg et nytt bibliotek.

- Jarlsberg Eiendomsselskab AS jobber med å knytte sammen sine bygninger med en overbygd arkade, som har beliggenhet i byens “hjerte”. Ved å legge bibiblioteket i andre og tredje etasje i Nordea-bygget, så vil dette gjøre at biblioteket får en meget sentral beliggenhet og det vil kunne bli den møteplassen som vår by virkelig trenger, skriver styreleder Øistein Hjelmtvedt til Holmestrand kommune.

Tørrskodd hele året

Hjelmtvedt argumenterer videre med at det vil bli bygget et sammenhengende bysentrum fra G-sporthjørnet til Kullboden og Passasjen, en strekning man skal kunne gå tørrskodd hele året.

- Inngangen til biblioteket kan være fra Havnegaten, skriver Hjelmtvedt, som viser til at andre etasje har et areal på 400 kvadratmeter, mens supplerende 200 kvadratmeter finnes i etasjen over. En tredje etasje som eksempelvis kan romme lesesaler og bystyresal.

Kongress-sal

I forbindelse med tenkt utbygging av fjordhotellet verserer det også planer for bibliotek. Sammen med planene om bibliotek på Kleivbrottet, som tidligere skrevet om, så er det nok av muligheter, men er det penger?