Gå til sidens hovedinnhold

Fem år med sparte liv

Artikkelen er over 14 år gammel

Cirka 12 menneskeliv er statistisk sett spart som følge av den nye motorveien gjennom nordfylket. Veien feirer fem- årsjubileum i disse dager.

30. oktober 2001 ble et nytt samferdselskapittel åpnet i nordre Vestfold. Med stor festivitas ble da den nye motorvei-traseen mellom Kopstad i Horten og Gutu i Sande åpnet. Det var da Norges største og mest moderne veianlegg. Fortsatt er det svært få om noen veistrekninger her til lands som har en høyere standard enn den 35 kilometer lange veistrekningen på E 18. Prisen i kroner for anlegget havnet til slutt på 3,1 milliarder kroner, noe som var 50 millioner kroner mindre enn budsjettert.

I perioden 1991-2001 mistet 25 personer livet i 160 ulykker på strekningen Mulvika-Gutu- den gamle motorveien. 50 personer ble alvorlig skadd. 260 mindre alvorlige skader ble registrert i samme periode.

Økonomi er lettere

Hva disse tørre tallene skjuler av menneskelige lidelser, sorg og savn skal man ha stor grad av innlevelsesevne for å kunne forstå. Lettere er det nok å forholde seg til økonomiske størrelser. Vegdirektoratet regner med at ei dødsulykke på veiene koster samfunnet ikke mindre enn 25 millioner kroner. Hvis vi legger til grunn at 12 menneskeliv er spart siden 2001, er i så fall 275 millioner kroner spart her i nordfylket. Et menneske har omkommet på den nye veien, hadde ikke det skjedd, ville besparelsen når det gjelder trafikkdrepte vært 300 millioner kroner.

Statistikken fra Vegvesenet viser at det oppstod 50 alvorlige personskader på den gamle motorveien i samme tiårsperiode. Vegdirektoratet har beregnet at en personskade koster samfunnet cirka 1,9 millioner 2006-kroner. Det blir tilsammen 95 millioner kroner. Halvparten av

dette er cirka 50 millioner, som kan legges til 275 millioner, noe som gir en besparelse på 325 millioner kroner. I tillegg kommer kostnaden for alle de mindre skadene og alle trafikkulykkene som ikke har gitt personskader. Alt i alt kan man dermed si at over 350 millioner kroner er spart i løpet av fem år med motorvei gjennom nordfylket.

– Dette er tall det er verdt å ta med seg videre for de som skal argumentere for fortsatt veiutbygging her i landet, sier sjefingeniør Richard Muskaug i Vegdirektoratet.