HOLMESTRAND: I dag er politistasjonen i Holmestrand eid av Statsbygg. Statsbygg ønsker å selge bygningen når det ikke lenger er aktuelt for politiet å bruke den. Riksantikvaren vil sikre at ikke nye eiere ødelegger bygningens kulturhistoriske verdi ved å gjøre store endringer. Derfor ble huset fredet 22. desember. – Fredning vil sikre at ny fremtidig bruk skjer på bygningens premisser, skriver Riksantikvaren i sitt vedtak.

Bygningen er fra 1864, og er bygget i tømmer med panelte flater. Da huset ble satt opp var det fordi byen trengte et rådhus. Fram til 1927 ble det brukt som kombinert rådhus, arrest og tinghus. Fra 1927 ble det hjelpefengsel i bygningen. Fra 1950-årene har den vært benyttet som politikammer. Mange i Holmestrand omtaler fortsatt huset som rådstua, eller ”råsstua”, som det ofte uttales.

– Bygningen har stor historisk verdi som ramme rundt utviklingen av byens offentlige institusjoner, konkluderer Riksantikvaren.

Sykehus og gamlehjem

To uker før fredningen av politistasjonen ble det klart at også Fattighuset ble fredet. Av de øvrige beboerne i Kirkegata har huset lange gått under navnet gamle gamlehjemmet, og også ”sjuer’n” nå i nyere tid.

Navnet Fattighuset kommer av husets første bruksområde. Da husets første etasje ble bygget i 1762, var tanken å huse fattige og hjemløse. Huset ble snart også et lite sykehus, og i 1828 ble det bygget en ekstra etasje. I 1910 ble fattighuset avviklet til fordel for et aldershjem. I 1932 flyttet de gamle videre, og bygningen fikk navnet gamle gamlehjemmet. Fram til i dag har det vært kommunale boliger i Kirkegata 7. Hva Holmestrand kommune skal bruke bygningen til nå, er ikke ennå avklart.

– Vi har valgt å vente med å se nærmere på dette til alle beboerne har flyttet ut. Dette regner vi med kommer til å skje i løpet av mars måned, sier driftssjef Kai Roger Letmolie.

Fredningen gir kommunen meget stramme rammer for hva som kan gjøres med bygningen. Likevel er det en del som må gjøres for at huset skal kunne bevares.

– Det er setninger i grunnmuren og i veggene, og taket må det også gjøres noe med. Det vil bli et økonomisk løft å sette dette huset i stand, mener Letmolie. Han er samtidig usikker på hva huset kan brukes til.

– Slik dette huset er bygget, med små rom og lavt under taket, er det kanskje ikke så veldig brukervennlig for dagens forhold. Men dette skal vi se nærmere på til våren, lover han.