HOLMESTRAND: En fredning kan gi store økonomiske problemer, og Riksantikvarens vedtak om å frede Fattighuset i Kirkegata er ingen gladnyhet for Holmestrands trange økonomi. Nå vurderer kommunen å selge huset, og det er boligsekretær Tor Arne Ekelund som nå foreslår at prisen blir satt til en (1) krone.

– Kommunen har ikke midler til å sette igang den restaureringen som trengs for at huset blir satt i stand. Det vil være mye bedre om noen andre kunne tatt tak i dette. Mitt forslag er at vi legger ut huset for salg, og at vi tar en symbolsk pris – gjerne 1 krone, sier Ekelund.

Han vil at en eventuell kjøper skal måtte forplikte seg til å sette huset i stand. Selv har kommunen gjort et kjapt overslag, og funnet ut at man må regne med et millionbeløp bare for å sette det i stand slik at det ikke forfaller fullstendig.

– Det er vanskelig å gi noe særlig eksakt tall på hva en slik istandsetting vil koste, for vi har ikke hatt tid til å gå inn og se på det. Konklusjonen er uansett at vi ikke har råd til å gjøre noe med dette huset, sier Ekelund.

Driftssjef Kai Roger Letmolie opplyser at det foreløpig ikke er tatt noen formell avgjørelse om hva som skal skje med huset.

– Det er nå nylig at de som har bodd der har flyttet ut. Derfor har vi ikke hatt tid til å se på saken. Vi har snakket litt om det, men det er ikke tatt noen avgjørelse, sier Letmolie.

Ingen på kroken

Kommunen har ikke klart å finne et bruksområde for bygningen. Dette er også en av grunnene til at det er aktuelt å selge huset, som har alvorlige setningsskader.

– Det kan ikke bli boliger i huset, ikke kontorer og ikke ser jeg at vi kan bruke det til andre publikumsaktiviteter. Fredningsvedtaket gjør at huset ikke har noen verdi for oss utover den kulturhistoriske verdien. Er det andre som kan se mulighetene er det en god og fornuftig løsning å selge huset. Jeg er spent på hvordan det går, for jeg har luftet det i flere miljøer, og ingen har bitt på den kroken ennå, sier rådmann Arne Lunde.

Mot sommeren vil det bli laget en sak om det eventuelle salget. Den vil komme opp i formannskapet før bystyret.