HOLMESTRAND: Etter å ha fått tygd litt på budsjettvedtaket i bystyret, har hovedtillitsvalgt Gerd Mayn Ørum i Fagforbundet klare tilbakemeldinger til lokalpolitikerne.

– Vi hadde forventet tydeligere signaler. Det burde vært sagt noe om konsekvensene, sier hun.

Bystyret har som kjent kuttet 27,5 årsverk innenfor omsorgssektoren. Det er også sagt at 16-18 sykehjemsplasser må vekk.

– Økt press

– De ansatte på sykehjemmet er nå slitne og frustrerte. Jeg ser ikke bort fra at vedtaket kan føre til økt sykefravær. Flere reagerer sterkt følelsesmessig på det som har skjedd. De ansatte viser samtidig et beundringsverdig pågangsmot, sier Ørum. Hun er ikke imponert over det politikerne gjorde i bystyret, selv om hun forstår at de har hatt en vanskelig oppgave.

– Jeg vet ikke om de i det hele tatt forstår konsekvensene av det de har vedtatt. Jeg er glad for at iallfall ett eldresenter ser ut til å bestå. Det kan demme opp for noe av det økte presset på hjemmetjenesten. Situasjonen er likevel svært vanskelig, sier Ørum. Hun har sittet i styringsgruppa for tiltaksplanen som nå i hovedsak er vedtatt. – Vårt mandat var å bidra til å få budsjettet i balanse, men samtidig å få vist hvilke store konsekvenser kuttene ville medføre, opplyser Ørum.

– Bruk klageinstansene

Hun har registrert det Gunnar Gustavsen i klageutvalget har uttalt i Jarlsberg.

– Hvis de pårørende er misfornøyd med omsorgen, vil jeg oppfordre dem til å klage til klageinstansene. Det er klageutvalget, Fylkeslegen og eventuelt andre instanser. De ansatte i førstelinje-tjenesten gjør så godt de kan. Det er liten hensikt i å klage til dem, sier Ørum. Hun mener at politikerne må stå fram tydeligere i forhold til de frivilliges og de pårørendes framtidige rolle.

– De frivillige og de pårørende gjør en stor innsats idag. Men politikerne mener vel at disse i enda større grad må ta seg av sine syke og eldre. Politikerne må gå ut og si ifra om dette, slik at ikke de ansatte får trykket av denne oppgaven på toppen av alt det andre, sier Ørum.