Dyr kremasjon i Holmestrand

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

I dag er koster det flere tusen kroner å bli kremert om man bor i Holmestrand kommune. Kistebegravelse er derimot gratis. Kirkeverge Yngve Berntsen tar til orde for en endring av praksisen.

DEL

I løpet av høsten vil det nye Vestfold krematorium åpne med full drift. Da vil Horten krematorium som Holmestrand har benyttet til nå, bli stengt og lagt ned. Det jobbes nå med å gjøre en avtale med det nye Vestfold krematorium.


Økt kostnad

I dag er praksis i Holmestrand kommune at kremasjon betales av den som sørger for gravferden.

Frem til i dag har denne kostnaden vært på 3100 kroner. Med en avtale det nye krematorium vil denne kostnaden stige med 2300 kroner til hele 5400 kroner.

I følge kirkeverge Yngve Berntsen innebærer dette at det offentlige har skapt ulikheter ved valg av begravelsesform.

En økning i avgift for kremasjon øker naturligvis allmenhetens oppfatning av det urettferdige i dagens ordning.


Ulik praksis

I dag er det opp til kommunene om de dekker utgiftene ved kremasjon.

I Holmestrand har ikke kommunestyret bevilget penger til dette, og byens beboere har måttet ta kostnaden selv.

I nabokommunen Sande er det en helt annen praksis.

- Her tar kommunen utgiften ved kremasjon, sier kirkeverge Carsten Furuseth i Sande.

- Kommunestyret har bestemt at det skal være likt for både kremasjon og kistebegravelse.

Også i Re dekker kommunen avgiftene i forbindelse med kremasjon.

- Vi tar kun betalt hvis det er folk som ikke bor i kommunen som skal gravlegges her, opplyser kirkekontoret på Revetal. Utgiftene blir dekket inn i festeavgiften.

- I Horten er det en egenandel for kremasjon, sier kirkegårdsadministrator Edgard Budeng Larsen.

- Den er for tiden på 500 kroner, men den vil stige til 1500 kroner når det nye Vestfold krematorium tas i bruk i høst, forklarer han.

- I Hof er praksisen lik som i Holmestrand, kan Anne Lene Gravdal fortelle. Men avgiften er ikke så høy som i Holmestrand da Hof for tiden bruker krematoriet i Drammen. Avgiften der er på drøyt 3000 kroner.


Urettferdig

Kirkeverge Yngve Berntsen anbefaler at kirkelig fellesråd argumenterer ovenfor kommunen at driftstilskuddet til rådet økes slik at det ikke oppstår økonomiske forskjeller ved valg av begravelsesform.

Han sier videre at allmennheten opplever det som urettferdig at kremasjon skal føre til store utgifter.

- Dette kan også føre til en reduksjon av antallet kremasjoner, sier Berntsen. Og dette vil i sin tur føre til økt behov for utvidelser av kirkegårdene.

- Kistegraver krever mer plass enn urnebegravelser, avslutter han.

I Gravferdsloven er det opp til hver enkelt kommune å ta kremasjonsgebyr eller ikke.

Det jobbes på departementsnivå med å se på om man skal endre Gravferdsloven.

Artikkeltags