Gå til sidens hovedinnhold

Dobbeltspor gjennom byen i 2017

Artikkelen er over 12 år gammel

4,3 milliarder kroner ønsker regjeringen å bevilge for Vestfoldbanen de neste årene. Det kan bety et ferdig dobbeltspor fra Holm til Holmestrand i 2013 og ny stasjon og ferdig trasè til Fegstad i løpet av 2016 eller 2017.

Går det som regjeringskameratene håper vil politikerne si ja til å sette av 2,2 milliarder kroner til utbygging mellom Holm og Holmestrand med ferdigstillelse i 2013, mens et neste like stort beløp (2,1 milliarder kroner) tenkes brukt fra 2014 på nytt stasjonsområde i Holmestrand og dobbeltspor sørover til Fegstad. Endelig ser det ut til at pendlere og byutviklere kan puste ut, men det betinger at Stortinget bevilger pengene som regjeringspartiene nå ber om.

Prioriterer høyt

- Regjeringen prioriteter Vestfoldbanen høyt, og i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2010-2019 vil den 14 kilometer lange strekningen mellom Holm og Nykirke bli fullfinansiert, sier SVs Inga Marte Thorkilsen, fra perrongen ved Holmestrand stasjon. Sammen med partikollega Lars Egeland og Arve Høiberg (Ap) og Ada Vagnild Evju (Sp), brakte hun de gode nyhetene til Holmestrand i morgenrushet tre timer før detaljene i Nasjonal Transportplan ble lagt fram for offentligheten.

Kvartetten ser intensjonene i planen som et klart gjennomslag for det arbeidet og presset som Vestfold-politikere og innbyggere har øvet gjennnom flere år.

- Regjeringen har etter overtakelsen fra de borgerlige mer enn doblet jernbaneinvesteringene - til 3,7 milliarder kroner for 2009, sier Thorkildsen, og nevner i samme slengen dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg, planlegging av Eidangerforbindelsen og nytt dobbeltspor fra Asker til Oslo.

Dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker vil i såfall ble den delen i vårt distrikt som blir hengende igjen til neste transportplanperiode.

Vedlikehold har effekt

- I NTP legges det også opp til 2 milliarder kroner til vedlikehold i Oslo, noe som også vil ha en stor effekt for passasjerer på Vestfoldbanen, sier Arve Høiberg. Han er også opptatt av at Jernbaneverket nå vurderer ulike høyhastighetsløsninger for Holmestrand stasjon for å kunne oppnå økt hastighetsstandard.

- Det vil si muligheter for å kjøre i 250 kilometer i timen i maksfart gjennom Holmestrand, sier han.

- Vil det i såfall si at stasjonen må trekkes enda nærmere fjellet, eventuelt inn i fjellet på grunn av kravene til kurver?

- Det er for tidlig å si. Det er dette Jernbaneverket nå må vurdere, sier Høiberg.

Tidligere i prosessen har nettopp dette med krav til kurven på trasèen gjennom stasjonsområdet vært et tema for passasjerenes sikkerhet.

Universiell utforming

Ada Vagnild Evju skyter inn at Holmestrand stasjon blir den første stasjonen i Norge med universiell utforming, og dermed også den mest moderne og funksjonelle stasjonen langs jernbanenettet.

- Gjennom NTP har vi vist at regjeringsmålsettinger følges opp, nå er det opp til Stortinget å sørge for bevilgningen, sier hun.

322 milliarder kroner

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil at det skal brukes totalt 321,9 milliarder kroner over statsbudsjettet til samferdsel de ti neste årene. Det er 100 milliarder kroner mer enn i forrige Nasjonal transportplan.

I tillegg kommer bompenger på cirka 60 milliarder kroner fra bomstasjonene rundt om i landet for perioden.