Åpner for å fjerne biler og båter fra Hakan og Krana: – Nå skal vi ikke tenke begrensninger

Det er grunn til å regne med store forandringer i småbåthavnområdet i fremtiden.