Brunt av alger rett før fiskedøden

Flyfoto fra 21. september en uke før fiskedøden inntraff.

Flyfoto fra 21. september en uke før fiskedøden inntraff. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Uken før fiskedøden satte inn i Hillestadvannet fløy fylkesmannens miljøvernavdeling over vannet og tok noen bilder. De viser et tydelig brunt vann, preget av sterk algevekst.

DEL

– Det er riktig at det er oksygensvinn som følge av kollaps i en stor algebestand som er den mest sannsynlige årsaken til fiskedøden. Det kan likevel ikke utelukkes helt at giftstoffer som alger skiller ut, kan være årsak, forklarer Arne Christian Geving, fiskeforvalter hos fylkesmannen i Vestfold. Dermed bekrefter han teorien som Norsk institutt for vannforskning (Niva), presenterte for Jarlsberg i avisen tirsdag.

Brunt vann uken før

Geving kan fortelle at Fylkesmannen hadde et fly på vingene 21. september, det vil si uken før den akutte fiskedøden. Da de fløy over Hillestadvannet la merke til at det ikke hadde samme farge som nabovannene Vikevannet og Haugestadvannet.

– Mens Vikevannet og Haugestadvannet skinte i blått, var Hillestadvannet matt og brunt i fargen. Det er ganske påfallende at vannet var så brunt få dager før fisken begynte og dø, forteller han.

– Hvordan er fargen på Hillestadvannet nå etter fiskedøden?

– Nå er sikten faktisk ganske bra. Den er på rundt 50 centimeter, det er bra til å være Hillestadvannet, svarer fiskeforvalteren.

Økt nedbør

– Hva tror du kan være årsaken til algeoppblomstringen?

– Jeg tror ikke at det var ekstremværet over Hof 6. august som alene er årsaken til problemene i Hillestadvannet. Det er nok heller en gradvis øking i nedbørsmengden over lang tid som kan være årsaken, mener Geving. Han tror at det vi ser nå er den langsiktige effekten av mer nedbør i kombinasjon av mildere vintere. Dette vil igjen føre til noe større avrenning fra jordbruksarealene rundt vannet.

– Han legger til at Hillestadvannet er meget grunt og oppnår raskt høy vanntemperatur som også påvirker algeveksten i vannet.

Omfattende prøvetaking

Det ble satt i gang et stort apparat for å forsøke å finne årsaken til fiskedøden.

I løpet av helga var representanter for Hof kommune, Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold interkommunale vannverk og Norsk institutt for vannforskning (Niva) alle vært aktive med prøvetaking og annen dokumentering av skadene. Det kan imidlertid ikke utelukkes at giftstoffer som alger skiller ut, kan være årsak. Det er innhentet vannprøver samt død fisk som vil bli analysert for å klarlegge årsaken.

Artikkeltags