Ekstrem-tørken fortsetter: Ber bøndene høyne brannberedskapen

BRANNFARLIG REDSKAP: – Arbeid med skurtreskere og høstmaskiner må utføres med varsomhet, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomite.

BRANNFARLIG REDSKAP: – Arbeid med skurtreskere og høstmaskiner må utføres med varsomhet, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomite. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Tørken er ekstrem. Bondelaget går nå ut og oppfordrer bønder til å høyne brannberedskapen i innhøstingsarbeidet, og har laget en liste med råd.

DEL

(Ringerikes Blad) – De som ikke allerede har brannslokkingsutstyr i tresker og halmpresser bør anskaffe seg dette snarest. De som har ledige tankvogner og tanker, bør fylle disse med vann. Om det skjer noe i nabolaget, kan denne beredskapen utgjøre forskjellen på en liten brann man selv kan håndtere, og en stor og ukontrollert brann med alvorlige følger, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomite.

I store deler av landet har det vært en tørrere og varmere sommer enn i ekstremåret 1947. Dette har mange konsekvenser, blant annet stor fare for brann under innhøsting.

Kombinasjonen av maskiner i drift og tørr vegetasjon betyr økt risiko for brann. For å begrense risikoen for brann ved innhøsting er det viktig med god planlegging, og at det tas visse forholdsregler.

– Arbeid med skurtreskere og høstmaskiner må utføres med varsomhet, understreker Oulie.

Landbrukets brannvernkomite er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket, og har utarbeidet en liste med råd.

 • Sjekk at utstyret er rengjort, godt smurt og i god stand for å hindre varmegang.
 • Ha vann- og brannslukningsutstyr tilgjengelig.
 • Se til at traktor og skurtresker er utstyrt med minst ett 6 kg. ABC håndslukkeapparat og at det er funksjonelt, dvs. har rett trykk (grønt på monometer) og løst pulver (vend og lytt).
 • Fyll tankvogner eller andre store beholdere i nærheten med vann. Samarbeid gjerne med naboene.
 • Det anbefales å anskaffe en brannpisk. Dette er et effektivt og viktig verktøy for å slokke gress og lyngbrann.
 • Vurder behovet for lavere hastighet og høyere stubbehøyde etc. for å begrense muligheten for gnistdannelse, i forhold til mengden stein på jordet.
 • Vurder vegetasjons- og terrengforhold, også på omkringliggende areal, som kan forårsake rask brannutvikling og forverre en mulig brann.
 • Sørg for at tilførselsveier er åpne og framkommelig for brannbiler og annet slukkingsutstyr.
 • Husk å ha oppladet mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110.
 • Last gjerne ned Hjelp 113 -appen fra Norsk Luftambulanse. De er knyttet opp mot 110 sentralen og sender automatisk koordinatene når man ringer.
 • Vær spesielt årvåken under arbeidet, for å unngå og oppdage eventuell brann raskt.
 • Ved parkering av kjøretøy og arbeidsmaskiner, vær oppmerksom på at varme deler ikke kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale. Spesielt person- eller gårdsbiler med varme eksosanlegg og katalysatorer er en stor brannfare hvis de kjøres ut på jordet.
 • I tilfelle melding om brann til alarmsentralen 110 er det viktig å kunne oppgi:
  • Adresse og plassering, fortrinnsvis med koordinat.
  • Omfang og spredningsretning.
  • Hva blir truet?
  • Egnet tilgangsvei for brannvesenet.
  • Mulighet for tilgang på vann.

Artikkeltags