Nå skal huseiere få Jessica på besøk

Jessica Birkeland står for tilsynet for små avløpsanlegg.

Jessica Birkeland står for tilsynet for små avløpsanlegg. Foto:

Skal gjennomføre tilsyn av avløpsanleggene i Hillestadvannets nedbørfelt.

DEL

HILLESTAD: Hillestadvannet har som kjent tidvis dårlig vannkvalitet og problemer med algeoppblomstringer. Tilsyn av avløpsanleggene i nedbørfeltet er en del av arbeidet for å få på plass tiltak for å bedre vannkvaliteten.

De 11 kommunene Drammen, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg, melder Holmestrand kommune på sine nettsider fredag.

I den forbindelse skal avløpsanleggene som ligger i nedslagsfeltet til Hillestadvannet kartlegges. Det vil bli gjennomført tilsynsbesøk på avløpsanleggene, med oppstart i uke 43.

Alle eiendommer hvor det skal gjennomføres tilsyn har fått brev om dette.

– Vi oppfordrer eierne til å være med på tilsynet, hvis de ønsker dette. Etter tilsynet vil det bli laget en rapport som blir lagt frem politisk i Holmestrand, og som også blir sendt eiere av eiendommene som er med i tilsynet, opplyser kommunen.

Det er Jessica Birkeland som gjennomfører kartleggingen på vegne av Tilsynet for små avløpsanlegg.

Artikkeltags