Eieren har blitt varslet: - Må fjerne båten

Men så langt har intet skjedd med seilbåten som ligger mellom Kjanken og Bjerkøya.