HOF/HOLMESTRAND: Arbeidet med å legge vannledning mellom Jarlsberg og Eikeren er nå inne i sluttfasen. Naboer av Eikeren har vært nervøse for konsekvensene av å få innsjøen som drikkevann. De har også pekt på sitt faktiske eierforhold til grunnen i vannet. Nå er imidlertid VIV og mange av naboene i ferd med å få framforhandlet en avtale.

– Brukbar avtale

– Avtalen er brukbar for oss. VIV har begynt å oppføre seg ordentlig, sier Kåre Stølan. Han er gårdbruker ved Eikeren. Stølan og andre naboer har hatt advokathjelp for å vurdere saken. Ifølge Stølan berører avtalen framtidige restriksjoner for naboene. Han viser til klare formuleringer i avtaleteksten der dette klarlegges. VIV-leder Sverre Mollatt avviser dette.

– Avtalen gir VIV tillatelse til å legge vannledningen i Eikeren. Dette skal vi betale grunneierne kompensasjon for. Framtidige restriksjoner for naboene er det ikke sagt noe om. Det er Mattilsynet som vil få ansvaret for dette, og det vil bli avklart seinere, sier Mollatt. Inntakspunktet for drikkevannet vil ligge to kilometer fra sørenden av innsjøen. Skjønt innsjø – naboene av Eikeren mener og har fått medhold i at Eikeren skal kalles et vann. Dette har ifølge Kåre Stølan ganske stor juridisk betydning for naboene.

Erstatningsplikt

Ifølge vannverkslederen har VIV nå blant annet skrevet under på at de står erstatningspliktige hvis det skulle oppstå skade på privat eiendom under legging av vannledningen.

– Det er merkelig nok slik at privat eiendomsrett også gjelder i vann. Det er litt mer komplisert å komme til enighet til vanns enn til lands, sier Mollatt.

I vannverket ved Eikeren skal drikkevannet renses. Arbeidet med bygningen ved Eikeren er nå i full gang.

– Drikkevannet skal renses ved bruk av klor. Vi tilsetter også litt kalk for å hindre innvendig korrosjon i ledningsnettet. Vi setter også av plass til ultrafiolett bestråling av drikkevannet, men det er ikke endelig bestemt om denne rensemetoden vil bli innført fra starten. UV-stråler fjerner parasitter som klor ikke tar livet av, sier Mollatt.